Jag godkänner att mitt IP-nummer sparas och att cookies används, för statistik och för att förbättra min användarupplevelse. Mer om cookies.
hamburger menu

Integritetspolicy Vy Bildbank

Denna integritetspolicy beskriver hur Vy Bildbank samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar personuppgifter.

Identitet och begrepp

Vy Bildbank (“Tjänsten”) ägs och drivs av Mediebyrån Vybild AB, Org.nr. 556910-2097. Vy Bildbank är en webbaserad tjänst för lagring av mediefiler som har funnits i bestående drift sedan 2013.

“Användaren” är den som nyttjar tjänsten Vy Bildbank.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Syftet med behandling av användarens personuppgifter är att kunna hantera supportärenden, säljprocess och för att informera om uppdateringar som gjorts eller planeras.

Vy Bildbank behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Tjänsten behandlar Användarens personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med denna eller svara på begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla personuppgifter.

Rättslig grund för behandling utgörs av det samtycke som Användaren ger genom att själv lämna sina kontaktuppgifter eller vid godkännande av avtal vid köp av Tjänsten.

Användaren ansvarar för att nödvändiga tillstånd och godkännanden har inhämtats för det material och de personuppgifter som laddas upp i tjänsten.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som hanteras av Vy Bildbank är kontaktuppgifter erhållna av kund i samband med offertförfrågan, inhämtade av vår personal för kontakt, via avtal samt i förekommande fall lämnade av kund under avtalstiden genom kontakt med Kundtjänst. De personuppgifter som sparas för behandling är namn, titel, mailadresser, telefonnummer och liknande kontaktuppgifter eller beskrivande information.

Tjänsten samlar också automatiskt in och sparar information från Användarens dator och webbläsare när Användaren använder sitt användarkonto, inklusive IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Övriga personuppgifter som hanteras är de mediefiler med tillhörande information som laddas upp av Användaren som på något sätt går att koppla till en person.

De registrerade personuppgifterna hanteras av personer verksamma för Tjänstens drift och utveckling så som anställda, ägare eller inhyrda konsulter.

Lagring

Personuppgifter lagras under avtalstid för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Inaktuella eller ej längre relevanta uppgifter raderas löpande. Vid avtalets upphörande eller vid begäran om borttagande av personuppgift raderas personuppgifter inom 6 månader.

Spårning

För att möjliggöra förbättringar av Tjänsten samlar vår programvara automatiskt in teknisk data för att analysera Användarens digitala beteende detta gör vi bland annat med hjälp av cookies. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster.

De huvudsakliga syftet med spårningen att:

  • Göra Användarens upplevelse av tjänsten bättre
  • Förbättra vår tjänst i allmänhet
  • Hålla en hög nivå på säkerheten i vår tjänst
  • Förbättra vår kundservice och kunna hjälpa Användaren
  • Kontakta Användaren

Säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av branschstandarder inom kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i Sverige och lagras i en säker miljö.

Användarens rättigheter

Användaren eller den som lämnat personuppgifter till Vy Bildbank har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om personen anser att personuppgifterna har hanterats felaktigt. Användaren har också rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som om Användaren behandlas, att utöva sin rätt till dataportabilitet, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Tjänsten ska sluta behandla samt radera Användarens personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall oss på kontakt@bildbank.nu eller via post till Mediebyrån Vybild AB, Östra Rådhusgatan 8B, 903 26, Umeå.