Jag godkänner att mitt IP-nummer sparas och att cookies används, för statistik och för att förbättra min användarupplevelse. Mer om cookies.
hamburger menu

Metadata i bilder

Vy Bildbank läser automatiskt in metadata från bilderna så titlar, taggar m.m. finns på plats direkt och är sökbart.

Fält som används

Följande är de huvudsakliga metadatafälten vi använder.

Fält Metadatatyp Metadatafält
Rubrik IPTC Core Title
Beskrivning IPTC Core Description
Taggar IPTC Keywords
GPS EXIF Latitude / Longitude
Fotograf EXIF Artist
Kommun IPTC State / Province
Ort IPTC City
Plats IPTC Sublocation

Arbetsflöde Photoshop

  1. Verktyget för att hantera metadata i Photoshop finns i menyn under "File" -> "File info"

  2. Grundinformationen anges i första fliken "Description"

  3. Bildens rubrik anges i fältet "Document title". (2-4 ord)

  4. Under "Author" kan med fördel "Fotografinformation anges"

  5. I description anges beskrivning av bilden. (140-200 tecken)

  6. Keyword (nyckelord/taggar) skall gärna anges efter de fördefinerade taggar din organisation valt

  7. Copyright status ska med fördel anges

  8. Resterande information anges under den andra fliken "IPTC"

  9. Kontaktinformationen, creator hämtas från tidigare ifyllda Author. Annars bör bildbyrans adress anges här. Mail och webbadress bör också anges.


  10. Sista steget är att ange Kommun (state/province), Ort (city) och plats (sublocation). Anges under avdelningen "IPTC Image"