Jag godkänner att mitt IP-nummer sparas och att cookies används, för statistik och för att förbättra min användarupplevelse. Mer om cookies.
hamburger menu

Samtycken och kontrakt

Vy Bildbank ger dig ett effektivt verktyg för hantering av bilder och personuppgifter. Med inbyggt stöd för samtycken och vår utökade tjänst för att koppla ihop personer och bilder har ni ett färdigt flöde och rutiner för all hantering som krävs för att leva upp till GDPR.

Allmänt om samtycken

Samtycke till personuppgiftshantering är en förfrågan som skickas ut till en person för att godkänna hantering av personuppgift i bild och beskrivande information. Förfrågan skickas ut via e-post och SMS – som också innehåller möjlighet för personen att återkalla sitt medgivande

Skapa nytt samtycke eller kontrakt

Nya samtycken eller kontrakt kan antingen skapas genom att redigera en bild och klicka Koppla till samtycke eller från listan över alla samtycken och kontrakt.

 1. Öppna Inställningar -> Samtycken och kontrakt
 2. Klicka Skapa nytt
 3. Fyll i personens kontaktuppgifter
 4. Välj typ av avtal (väljer också text)
 5. Använd standardformuleringen eller ändra i texten
 6. Är samtycket ett redan godkänt modellkontrakt eller liknande, så kan rutan för att skicka ut e-post/SMS kryssar ut
 7. Klicka Skapa

Koppla bilder till samtycke

Genom att koppla bilder till samtycke kan du enkelt hålla reda på vilka bilder som hör till vilka samtycken, och i de fall samtycket återkallas – enkelt gallra i bildbanken.

 1. Redigera en eller flera bilder
 2. Klicka Koppla till samtycke
 3. Välj antingen ett redan skapat samtycke från listan eller klicka Nytt samtycke
 4. Klicka Koppla filer
 5. Detta kan göras flera gånger om du vill koppla bilderna till flera samtycken, till exempel om det är flera personer på bilden.

Lista alla samtycken och se status

I listan under inställningar kan du se alla samtycken och kontrakt och vilken status respektive samtycke har. Här kan du också ändra status och se fullständig information om varje samtycke.

 1. Logga in som administratör eller bildredaktör
 2. Öppna inställningar
 3. Välj Samtycken och kontrakt

Alla samtycken har en status som visar om samtycket är godkänt, väntar på svar eller återkallat. Status visas i listan över samtycken och kontrakt och kan ändras av dig som administratör. Ett samtycke kan ha följande status:

 • Väntar på godkännande – Innan personen godkänt utskickad förfrågan
 • Godkänd – Personen har godkänt
 • Begäran återkallelse – Personen har använt länk för att begära återkallelse. Ska hanteras av administratör
 • Återkallat – Återkallelse och gallring av bilder/personuppgifter genomfört

Hantera återkallat samtycke

I informationen som skickas ut för samtycke finns en länk för att återkalla samtycket. När en person återkallar ett samtycke får den användare som skapat samtycket ett mail om ändringen. Användaren bör då hantera återkallelse genom att gallra i bildbanken.

 1. Öppna listan över samtycken
 2. Återkallat samtycke är markerat med rött i listan, klicka på pennan för att redigera
 3. Klicka på Sök efter mediafiler kopplade till avtalet för att visa en lista över alla bilder kopplade till samtycke
 4. Markera bilder och ta bort de som ska gallras.
 5. Gå tillbaka till listan över samtycke, ändra status till Återkallat.
 6. Samtycket innehåller kontaktuppgifter, så återkallade samtycken bör raderas efter en tid.